Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

παράθυρα ευκαιριών

Σήμερα γνωρίζουμε, από νευρολογικές μελέτες, μερικά από τα "παράθυρα ευκαιρίας", το πότε δηλαδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος δημιουργεί τις νευρωνικές υποδομές για τις ικανότητες αυτές. Έτσι,


  • Το "παράθυρο ευκαιρίας" για τη συναισθηματική ωρίμανση και την κοινωνικοποίηση κυριαρχεί μεταξύ 0-2 (δηλαδή από τη γέννηση μέχρι και το τέλος του δευτέρου έτους).

  • Το "παράθυρο ευκαιρίας" για τη γλώσσα, που περιλαμβάνει και τη γραφή και την ανάγνωση κυριαρχεί από 0-6 (δηλαδή από τη γέννηση μέχρι και τα έξι χρόνια).
  • Με άλλα λόγια, κατά το χρονικό αυτό διάστημα "καλωδιώνεται" στον εγκέφαλο του παιδιού και το "κέντρο της γραφής" και το "κέντρο της ανάγνωσης". Τα κέντρα αυτά, λοιπόν, οργανώνονται νευρωνικά πριν το παιδί φοιτήσει στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, οπότε και διδάσκεται παραδοσιακά για πρώτη φορά γραφή και ανάγνωση. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, βιωματικά και με τρόπο παιγνιώδη, πλούσια ερεθίσματα γραφής και ανάγνωσης.
  • Το "παράθυρο ευκαιρίας" για την ξένη γλώσσα είναι 0-6.


  • Το "παράθυρο ευκαιρίας" για τη μαθηματική-λογική σκέψη είναι 1-4.  • Το "παράθυρο ευκαιρίας" για τη μουσική είναι 3 -10.πηγές:
http://www.zafrana-school.gr/philosophy.htmΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου